TEDAVİ UYUNCU VE HASTA BAKIMINDA ECZACININ ROLÜ

TEDAVİ UYUNCU VE HASTA BAKIMINDA ECZACININ ROLÜ

Tedavi Uyuncu ve Hasta Bakımında Eczacının Rolü

 

Kronik hastaların %50’sinden fazlasının ilaçlarını doğru kullanmadığını ve bu nedenle komplikasyonların ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Şimdi gelin hep birlikte tedavi uyuncu, farmasötik bakım ve eczacıların bu iki konudaki rolünün ne denli önemli olduğunu öğrenelim.

Uyunç ilacın verilen dozda, önerilen aralıklarla, gerekli sürede tedavi protokolüne göre kullanılmasıdır. Uyunç eksikliği ise ilacın hatalı kullanımından kaynaklanan sorunlar bütünüdür. İlacın yanlış zamanda, yanlış şekilde ya da yanlış amaçla kullanılması, tedaviye reçetede olmayan bir ilacın eklenmesi, birden fazla sayıda ilaç kullanılıyorsa bunların yanlış sırayla alınması, tedavinin zamansız kesilmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Tüm bu sorunlar karşısında eczacılar bilgi ve becerileri ile hasta uyuncunu artırmaya, ilaç kaynaklı olası problemleri önlemeye ve sağlık durumunun iyileşmesine katkıda bulunurlar. Çünkü ilacı en iyi eczacı bilir; ilacın ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, diğer ilaçlarla ve besinlerle nasıl etkileşeceğini, gebelik ve emzirme gibi özel durumlarda kullanımını, sık ve nadir görülen hastalıklarda en son, en iyi tedavi önerileri nelerdir sorularının cevabını eczacı verir.

Farmasötik bakım ise hastanın yaşam kalitesini iyileştirecek kesin sonuçlara ulaşmak amacıyla ilaç tedavisinin sorumlu şekilde sağlanmasıdır.

 

Eczacı hasta ile doğrudan ilişkidedir ve doğrudan hastaya bakım sağlar. Eczacı hasta bakım süreci boyunca sağlık bakım ekibinin diğer elemanlarıyla iş birliği halinde hastanın sağlığını ve ilaç tedavi sonuçlarını en iyi hale getirmek için hasta odaklı bir yaklaşım izler.

Hastanın yaşam şekli, uyku, yemek, iş saatleri, ekonomik durumu, eğitim düzeyi, etnik ve kişisel faktörleri göz önüne alınarak, hastalığının ne olduğu, genel seyri, hastalığın ve tedavinin ciddiyeti, ilacın etki şekli, ilacın yan etkileri, farmasötik şeklinin ne olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği  hasta ve yakınlarına eczacı tarafından kısa ve açıkça anlatılır.

Örneğin; farmasötik bakım hizmeti alan bir diyabet hastasının ilaçlarını doğru dozda, doğru zamanda, doğru şekilde kullanmasıyla klinik sonuçlarının optimum düzeyde olmasını sağlarız. Böylece hastanın ekonomik olarak doktor ve ilaç maliyeti asgari düzeyde sağlanmış olur. Aynı zamanda hastanın yaşam kalitesi yükseltilir.

Tüm bunları ele alındığımızda hasta, doktor ve eczacı iş birliği içerisinde uyunç ve hasta bakımı gözetilerek klinik, ekonomik ve insani sonuçların (yaşam kalitesi, hasta memnuniyeti) iyileştirilmesi sağlanır.

Daha iyi bir bakım sürecinde eczacınızın en yakın sağlık danışmanınız olduğunu unutmayın. Sağlıkla kalın.

 

Kaynaklar

1. ‘‘Rational Use of Drugs’’. World Health Organization Report of the Conference of Experts, Nairobi 1987.

2. “Problems of Irrational Drug Use” in Promoting rational drug use. World Health Organization Action Programme on Essential Drugs and International Network for the Rational Use of Drugs, Eğitim Programı, Nairobi 1987. http://dcc2.bumc.bu.edu/prdu/default.html

Ecz. Güldane Çetin
Ecz. Güldane Çetin 2023-08-14